Vesničané

V protoru akce bude vybudováno několik vesnic a město (v roce 2015 to bylo 6 vesnic a 1 město, letos to bude ještě o jednu vesnici více). Každá vesnice bude mít jiný úkol a bude umístěna poblíž jiné a unikátní herní suroviny. Každá vesnice bude mít dále vlastní mešitu, místní policejní oddělení a další herní prvky (například restauraci, kino, poštu, a další). Město jako místní sociální a ekonomický hub bude obsahovat centrální policejní stanici, několik restaurací, hlavní mešitu, sídlo guvernéra provincie a opět další a další herní prvky. Přestože převážnou část herních prvků zajistí organizátoři, rozhodně se nekladou meze představivosti a snaze účastníků o dotvoření skvělé a jedinečné atmosféry, kterou si Protector za svou dlouhou a barvitou existenci vybudoval. Organizátoři ze sdružení AIRSOFTWARS o.s. budou v roli prostých vesničanů.

 

Ústrojová kázeň

  • striktní zákaz používání maskovacích uniforem
  • civilní oděv afgánského / arabského typu

 

Povinnosti vesničanů

  • Musí mít u sebe platný a řádně vyplněný herní občanský průkaz
  • nevystupují nepřátelsky bezdůvodně proti ISAF, jednotkám ANA, ANP, Talibanu ani ostatním obyvatelům provincie

 

Cíl vesničanů

  • vybudují v oblasti vesnice a město
  • zajistí provoz vesnic, obchodů a atrakcí
  • své město či vesnici se snaží co nejvíce zvelebovat (mohou pro to využít ISAF, Tálibán, či další skupiny a organizace působící ve hře)
  • provozují legální (případně nelegální) činnost za účelem výdělku
  • své jednání během hry směřují k tomu, aby byl co nejvíce zajištěn jejich "spokojený" život

 

 

banner Civil