Úvodní stránka - Kartelové války

Vítejte na stránkách věnovaných airsoftové akci Protector - Kartelové války.

 

Článek o posledním ročníku Kartelových válek (2013)

 

Protector - Kartelové války (2013) video

 

Místo konání: poblíž Týnce nad Sázavou (přesně souřadnice budou rozeslány registrovaným jednotkám mailem).

Otevření prostoru: 29.8.2014 v 10:00

Registrace účastníků: 29.8.2014 od 16:00 do 20:00, registrovat se bude možné i během hry

Začátek akce: 29.8.2014 ve 20:00h

Konec akce: 31.8.2014 ve 12:00h

 

Osoby mladší 18-ti let se mohou této akce účastnit pouze s písemným svolením zákonného zástupce a v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.

např. je-li členovi týmu méně než 18 let, přinese na registraci potvrzení od rodičů (na požádání zašleme formulář k vyplnění) a odpovědnou osobou mu může být jeho velitel starší 18-ti let.

 

Přihlášení na akci a výše vstupného:

od 1.11.2013 do 31.7.2014

vstupné 300kč / osoba, toto zvýhodněné vstupné je podmíněné platbou do 14dní od odeslání přihlášky a je pouze pro prvních 300 přihlášených účastníků na akci!!!

od 1.8.2014 do 29.8.2014

vstupné 400kč / osoba

Pro platbu na místě akce je stanoven příplatek ve výši 100kč.

Jelikož akce Protector - Kartelové války není otevřenou akcí, musí každá přihláška projít schválením pořadatele. Pokud dojde k zamítnutí přihlášky až po zaplacení vstupného, vrátí pořadatel přihlášenému startovné v plné vyši (bude-li mít zaplacenu předplacený pack, dojde k vrácení poměrné částky).