Tálíbán - report z akce

Povinnosti Talibanu

alt

1) - vybudovat v oblasti utajenou základnu
2) - musí mít u sebe platný a řádně vyplněný herní občanský průkaz
 
Cíle Talibanu
3) - kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv (v rámci mezí pravidel) napadat a narušovat aktivitu ISAF
4) - snaží se získat místní obyvatele na svou stranu (po dobrém či po zlém)
5) - snaží se maximalizovat svůj vliv a úspěch v boji proti okupantům
6) - ubránit utajenou základnu proti nepřátelům
 
 
Hodnocení Talíbánu
 
1) - vybudovali, provozovali. Základna tak jako v realitě sloužila k zásobování a výrobě výbušnin atd. Byla v provozu nepřetržitě celou dobu konání akce, ani na okamžik nebyla opuštěná. Na základně byla stálé obsazení 3 lidí (v průběhu  i více lidmi). 100%
2) - ano, mimo třech hlavních velitelů, kteří byli na Hitlistu, všichni měli platné doklady. 100%
3) - tento bod nám příliš nevyšel. Kvůli zákazu pyrotechniky a neochotě některých účastníků akce chovat se realisticky dle událostí v regionu. 20%
4) - tento bod nám také příliš nevyšel, především kvůli rozesíračům a lidem, kteří si nutně potřebovali zabojovat – a bojovali s vesničany (stupidita). 10%
5) - také jsme příliš neuspěli, opět především díky lidem, kteří nebyli ochotní herně reagovat na události. 10%
6) - ano, základna nebyla odhalena a to ani náznakem, její chod byl zcela příkladný. Tento bod jsme splnili zcela bezprecedentním způsobem. 100%
Z hledaných osob nebyla žádná dopadena. Jedna osoba v průběhu akce zemřela (vlastní rukou – v pátek 21:00), když došlo k náhodnému setkání s hlídkou ISAF (která začala okamžitě střílet. Jednalo se o průzkumný tým a zachovali se v danou situaci správně).
Během akce tři velitelé Talibanu osobně navštívili všechny vesnice mimo Heratu (a to ne kvůli PRT bázi poblíž, ale kvůli velkému počtu potížistů v této vesnici – asi bysme neudrželi nervy na uzdě...).
Na základě událostí během hry jsme se ke konci rozhodli zaútočit na PMC. V Sarkani tento útok proběhl příkladně, v Khas Konaru bohužel někdo postřílel PMC i s guvernérem (k zabití guvernéra nebyl žádný herní důvod...), takže jsme nemohli plán provést (opět se ukázalo, že potřeba „někoho sejmout za každou cenu“ u některých lidí zvítězila nad logikou a dějovou realitou...).

Použití pyrotechniky jsme na podle zákazu organizátorů (který byl vydán na základě zákazu majitele pozemku) zcela omezili. Jediné použití pyrotechniky bylo řízené a na betonové ploše (hlava u PMC). Bohužel tento zákaz zcela zásadně ovlivnil naše možnosti...

Letos se Taliban, narozdíl od loňského roku, nesnažil o získání bodů ve vesnicích a dal tak příležitost PRT, kteří tuto šanci využili beze zbytku a se ctí. Toto rozhodnutí jsme učinili už dlouho před akcí, protože považujeme za nesmysl, aby Taliban stavěl mešity a školy (tak jak jsme to dělali loni)...  

Celkově jsme jako Taliban nenavázali na úspěch předchozího ročníku. Byla to především naše chyba a to proto, že náš počet byl nedostatečný (vzhledem k vývoji událostí) a podcenili jsme přípravnou fázi, kdy jsme nedokázali dostatečně předvídat co se letos může stát a tak jsme v průběhu akce nedokázali dostatečně reagovat. Příliš jsme se upnuli na co nejrealističtější provedení našeho úkolu, což se ukázalo jako naivní a málokdo to ocenil. Největší problém nám totiž v plnění našich úkolů dělali neukáznění účastníci akce, nikoliv ISAF nebo jiná herní skupina. Bohužel letošní ročník vnímáme jako ukázku hlouposti některých účastníků. Nerespektování reálné situace, potřeba bojovat za každou cenu a tendence některých účastníků svévolně narušovat dějovou podstatu akce byly zcela nedostatečně zvládnuty ze strany herní i organizátorské (tuto odpovědnost beru z velké části na sebe).

Zde je jeden z příkladů, kde to z našeho (a mého) pohledu zadrhlo. Například Imámové byli domluvení dopředu, nahlášení a zaregistrovaní v těchto herních úlohách. Během akce jsme ovšem s údivem zjistili, že existuje i „postava Vrchního Imáma“ (což jak se ukázalo bylo údajně rozhodnutí dané osoby večer před zahájením akce – že to bude dělat), což velmi ovlivnilo průběh akce a v důsledku i zavinilo zásadní situaci – nejmenovaný pitomec zastřelil Imáma na mešitě během kázání! Dvakrát!!! V reálném světě by to znamenalo naprosto zásadní obrat v dění v regionu a řečeno jednoduše – třetí světovou válku. Ovšem téměř nikdo z účastníků hry na tuto situaci nereagoval tak, jak by měl. 
Hariik Al Fat
(vůdce Talibanu – ten opravdový a oficiální)
 

alt