Situace

Díky diktátorské nebo nedemokratické vládní politice v zemích latinské Ameriky je jakýkoliv vědecký výzkum neustále pod dozorem státní tajné policie a výsledky se velmi často dostávají díky zkorumpovaným úředníkům do rukou konkurenčních firem. Proto jsou nejdůležitější projekty tajeny a jejich provoz financován z v podstatě „soukromých“ zdrojů. Patrioti výzkumu také dbají na důsledné utajení projektů a samozřejmě si současně nárokují veškeré výsledky. Jde zejména o výzkumy vojenského,  lékařského nebo farmaceutického zaměření, s výhledem na mezinárodní vládní kontrakty.

Většina takto organizovaných úkolů je řešena hluboko v džunglích, na legálně držených, ovšem „nezmapovaných“ pozemcích mecenášů výzkumu. Přestože pohyb v okolí základen je v zásadě možný, nedoporučuje se vzhledem k rivalitě jednotlivých vlastníků výzkumných stanic. Často dochází k ozbrojeným střetům s cílem zajistit dosažené výsledky konkurence.  Na výzkumu se často podílí více skupin, i mezinárodně organizovaných. Častým investorem podobného typu výzkumu je i americká CIA.

Jde o veliké peníze.