Situace

Posledních pár let v provincii Zábul

V roce 2011 došlo v první polovině roku v provincii Zábul k povstání proti spojeneckým jednotkám. Těm se za těžkých ztrát podařilo povstání zvládnout a i když byl při atentátu zastřelen velitel spojeneckých jednotek v provincii. Po neúspěšném útoku na základnu ISAF byla základna přestěhována poblíž hlavního města provincie Khas Konar. V létě pak došlo k rozvoji podpory rekonstrukčních projektů v oblasti. Jednotky povstalců sice stále narušovaly činnost ISAF, ale celkově byla situace poměrně stabilizovaná.

Po konci zimy, na jaře roku 2012 došlo k nárůstu aktivity povstaleckých sil. Jednotky ISAF byly napadány s čím dál větší intenzitou. Situace došla dokonce tak daleko, že došlo k velkému povstání, které vyvrcholilo povstaleckým obléháním základny ISAF. Spojeneckým jednotkám se nepodařilo situaci stabilizovat a v noci ze 7. na 8. dubna základna ISAF padla.

K obnovení činnosti ISAF došlo až v červenci, kdy byla uvedena do provozu nová základna ISAF, která se nacházela poblíž Khas Konaru, ale byla od něj vzdálena více než základna vyrabovaná v první polovině roku.

Povstalci si novou aktivitu ISAF nenechali líbit a napadali jak novou základnu, tak i jednotky v oblasti. ISAF se povedlo znovu uvést do provozu rozvojové rekonstrukční projekty. Rozvoj provincie byl však brzděn činností povstaleckých skupin. Došlo k zavraždění jednoho ze starostů vesnic a také k několika atentátům na guvernéra provincie. I když se mu podařilo několikrát vyváznout bez zranění, štěstí mu nepřálo dlouho a třetí atentát byl úspěšný.  altByl také unesen americký senátor působící v rámci humanitární mise organizace USAID.

Na základě neuspokojivé situace došlo k několika pokusům o napadení základny ISAF. Útoky však byly spojenci odraženy a před nástupem zimy došlo ke stabilizaci situace.

S příchodem jara roku 2013 začala aktivita povstalců nebývale stoupat. Povstalecké skupiny dostaly od svých zahraničních sponzorů nové dodávky zbraní a také jsou hlášeny přesuny zahraničních separatistů do oblasti provincie Zábul. V některých částech provincie musely afgánské vojenské i policejní síly ustoupit ze svých postavení a základen a povstalci tak v některých oblastech zcela převzali kontrolu nad civilisty.

Na konec dubna naplánovalo velení ISAF ofensivní operaci s krycím názvem „Lizzard 4“ jejímž hlavním cílem byla stabilizace oblasti a eliminace hlavní povstaleckých skupin. Během tvrdých bojů se ISAF sice nepodařilo dosáhnout některých důležitých cílů, ale díky eliminaci několika povstaleckých vůdců citelně oslabii pozice Talíbánu v provincii. Situace se uklidnila a do provincie se opět vrátila afgánská policie a představitelé samosprávy. 

Během operace Protector X. se aliančním jednotkám povedlo zlikvidovat nejhledanějšího muže Tálibánu v provincii - Hariika Al Fata. Efektivní spolupráce jednotek ISAF s místní samosprávou měla za výsledek, že většina afgánských vesničasnů začala podporovat současnou vládu a dokonce začala povstalce z Tálíbánu pronásledovat. Během operace také došlo v Khas Konaru k atentátu na guvernéra Mohammada Akbar Khana. Při atentáu padli všichni guverénrérovi tělesní strážci a guvernér sám přežil s těžkými zraněními jen díky včasné první pomoci Khas Konarské záchzranné služby.

Co se odehrálo v provincii Zábul v roce 2014 ...

Během zimy se do provincie Zábul přesunulo velké množství tzv. mezinárodních povstalců z Pákistánu a ze Sýrie. Tito zkušení bojovníci se dostali rychle do velení Tálíbánu a odstartovali kravou pomstu na všech domorodcích, kteří sympatizovali se západními silami. pro velení ISAF to byl jasný sygnál, že je v provinci třeba zjednat pořádek!!!

Během zimy se do provincie Zábul přesunulo velké množství tzv. mezinárodních povstalců z Pákistánu a ze Sýrie. Tito zkušení bojovníci se dostali rychle do velení Tálíbánu a odstartovali kravou pomstu na všech domorodcích, kteří sympatizovali se západními silami. pro velení ISAF to byl jasný sygnál, že je v provinci třeba zjednat pořádek!!!

Do oblasti bylo převeleno bojové uskupení mezinárodních sil a byla zahájena Operace Lizzard V. s cílem vyčistit oblast od povstalců a nastolit v provincii mír a pořádek.   

Fort ProtectorTato operace proběhla ve dnech 31. 5. až 1. 6. 2014 za účasti silného uskupení mezinárodních jednotek ISAF. Operace byla zaměřena na celkové zničení jakékoliv povstalecké činnosti. Přes silný odpor povstaleckých uskupení se jednotkám ISAF podařilo obsadit a udržet většinu provincie. Bojovníci Tálibánu byli po těžkých bojích a oboustranných ztrátách vytlačeni přes hranice do Pákistánu. Provincie byla připravena pro příjezd rekonstrukčních a mírových sil, které mají do oblasti dorazily v průběhu července.

V pákistánských horách těsně za hranice severně od zábulské provincie však klíčilo nové ohnisko odporu a hrozby. Tálibové zkoušeli nové nekonvenční metody boje a z různých zdrojů dodané zbraně a vybavení. Spojenecké velení si bylo přes nesporný úspěch Operace Lizzard vědomé této možné hrozby a do severní části zábulské provincie u hranic s Pákistánem vysílá menší kontingent vojáků. Byla zahájena stavba předsunuté operační základny FOB Spartan.  

V návaznosti na výsledek Operace Lizzard V. změnilo velení kontingentu ISAF strategii a složení sil v Zábulu. Do akce byly vyslány rekonstrukční týmy, tajní agenti, vojenská rozvědka, humanitární organizace a ve spolupráci s centrální vládou z Kábulu i afghánská armáda a policie. Do oblasti hlavního města provincie Khas Konar si operační základnu postavila i velká skupina soukromých kontraktorů z agentury Black Sworad Global. Jednotky ISAF vybudovaly v provincii 3 základny – hlavní základnu Fort Protector, PRT Základnu Hell 2 a předsunutou základnu FOB Spartan.

Povstalci z hnutí Tálibán operovali převážně z území sousedního Pákistánu, kde měli své sídlo.

VesnicaneCivilní obyvatelstvo žilo své běžné a zábavné životy, provozovalo obchodní činnosti, plnilo úkoly a účastnilo se společenských akcí. Jednotlivé kmeny proti sobě kuly pikle, navzájem se provokovali a došlo i na nože a vzájemné násilí. Občas se ke slovu dostaly i pistole a pušky. Příkladem může být nedorozumění a následné potyčky mezi kmeny z Heratu a Asmaru. I zábulský guvernér se dostal do problémů. Jednou se nepohodl s v Sarkani zasahujícím týmem ISAF a jednou proti němu zase šel šéf místní banky z rodiny Maha a několik zkorumpovaných policistů.

Operace mezinárodních sil skončila až na několik přehmatů relativně úspěšně, povstalcům nebyl dán téměř žádný prostor k narušení mírové pomoci a rekonstrukční činností a ani obávaná zbraň Tálíbánu – nové dodávky IED – nebyla tak úspěšná, jak bylo islamisty očekáváno. Bohatý sponzor Tálibánu, arabský šejk, který navštívil pákistánskou základnu povstalců a byl i přímým účastníkem jednoho přepadu spojenecké hlídky, odjížděl přesto ze Zábulu spokojen ale vědom si toho, že jeho záměry v provincii zůstanou ne zcela splněny. 

Události roku 2015

Příchod tvrdé zimy na začátku roku 2015 povstalecká hnutí opět využila k posílení svých pozic. Díky sponzorům ze arabského polostrova získali povstalci dostatečné fondy na vyzbrojení a nábor nových členů. Spojenecké jednotky byly kvůli akcím proti povstaleckým skupinám v Sýrii a Iráku oslabeny a Talíbán měl tak možnost chytit druhý dech a začal připravovat jarní ofenzívu ...

IMG 4417Ofenzíva udeřila plnou intenzitou, místní síly neměli šanci vzdorovat. Po několika neúspěšných pokusů o vzdor se ze Zábulu kvapně stáhly a na jejich místo byly urychleně povolány elitní a zkušené jednotky Combat Joint Task Force 82 (CJTF 82), které zahájily v rychlém sledu dvě operace – Bloody Sunrise na jaře jako přímou reakci na povstaleckou ofenzívu a Lizzard na začátku léta jako přípravu vhodné půdy pro rekonstrukční Protector. A zatímco operace Bloody Sunrise skončila neúspěšně, bojové operace součástí Operace Lizzardu skončila velmi výrazným úspěchem jednotek CJTF82. Část jednotek uskupení byla následně odvolána a mírová operace Protector byla svěřena navrátivším se místním silám s podporou zbytku stávajících jednotek uskupení ISAF. Život v provincii následně nabral svůj běžný režim a spád s občasným narušením bezpečnosti povstaleckými skupinami, které se díky silám uskupení ISAF ve spolupráci s místní armádou podařilo převážně udržet za hranicemi v Pákistánu …

 

Aktuální situace v roce 2016

DSC 4754Zimy povstalecká hnutí využila k posílení svých pozic. Díky sponzorům z arabského poloostrova získali povstalci dostatečné fondy na vyzbrojení a nábor nových členů. Spojenecké jednotky byly kvůli akcím proti povstaleckým skupinám v Sýrii a Iráku oslabeny a Tálibán měl tak možnost chytit druhý dech a začal připravovat jarní ofenzívu. V horách severně od afghánské hranice v okolí pákistánské vesnice Bhakkar se koncentrují mohutné síly. S příchodem prvních jarních dnů se povstání převalilo přes volně průchozí hranici a zaplavilo celou provincii. Obyvatelstvo prchá stejně jako místní ozbrojené složky jsou na ústupu a vesnice jsou obsazovány ozbrojenci Tálibánu. Do Zábulu prokazatelně často sestupuje i jeden z vůdců rebelů, nesmrtelný Imram Zacharijev, který do Pákistánu uprchl před několika lety z Balkánu a spojeneckým silám se ho zatím nepodařilo zadržet. Povstalecká ofenzíva Umar je nezastavitelná a celá provincie upadá do chaosu a bezpráví. Do oblasti je v reakci na kritickou situaci urychleně vyslána část bojového uskupení CJTF82, které se okamžitě po příjezdu na operační základnu Fort Protector zapojuje do intenzivních bojů v samotném okolí základny. Vojákům se s nasazením všech sil a za těžkých ztrát podařilo vytlačit většinu povstaleckých bojovníků do severních oblastí provincie a do Pákistánu ale pozice Tálibánu zůstala v některých částech provincie velmi silná.